Fastighetsbestånd

 

 

Fortifikationsverket äger byggnader och mark över hela landet, vi finns representerade i rikets alla län och i över hälften av alla kommuner. Bland våra fastigheter finns regementsbyggnader, kontor, träningsanläggningar, skjutbanor, hamnar, flygplatser och anläggningar under jord.  

 

Många av våra byggnader är en del av vårt svenska kulturarv och vi förvaltar drygt 300 byggnader som är klassade som statliga byggnadsminnen. I vårt bestånd ingår också mycket mark av det mest skiftande slag som används för olika ändamål. Det kan vara allt från kaserngårdar, vackra parker och stora skogar till våtmarker eller betesland för renar, får eller hästar. De största arealerna används som övnings- och skjutfält. Vi håller också marker tillgängliga och omskötta för friluftsliv, jakt och fiske.

 

Som en stor markägare förvaltar vi stora naturvärden. Därför bedriver vi också ett omfattande miljö- och naturvårdsarbete.

Fortifikationsverket

Telefon: 010-44 44 000