Samarbeten inom fortifikation

Vi deltar aktivt i nationella och internationella nätverk i syfte att vinna erfarenhet och kunskap men också för att kunna bidra till andra organisationers utveckling.

 

SOTI – samverkansområde Teknisk Infrastruktur

Som en del av vårt uppdrag kring krisberedskap medverkar vi i en av se sex samverkansgrupperna som MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ansvarar för, SOTI. Gruppen fungerar i huvudsak som en plattform för nätverkande och informationsspridning. Syftet är att den tekniska infrastrukturen, dvs. elförsörjning, elektronisk kommunikation, gasdistribution, informationssäkerhet, mediedistribution samt kommunalteknisk försörjning, har en sådan robusthet och att berörda aktörer har en sådan krishanteringsförmåga att konsekvenserna för samhällsviktig verksamhet begränsas vid allvarliga störningar.


Nordisk-Baltisk försvarsbygg (NBDE) – för att lära av varandra

Det övergripande syftet med det Nordisk-Baltiska samarbetet inom området för försvarsfastigheter är att lära av varandra och dela goda exempel och idéer. Samarbetet bidrar därmed till en konkurrenskraftig, kostnadseffektiv och professionell förvaltningsverksamhet. Arbetsgrupper finns inom bland annat miljö, nyckeltal och benchmarking, energi samt internationella operationer.

 

Fortifikationsverket

Telefon: 010-44 44 000

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Jag förstår