SUA

Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

Den verksamhet Fortifikationsverket bedriver innebär att det ofta finns behov av att skydda hemliga uppgifter i samband med upphandling. De uppgifter som ska skyddas berör rikets säkerhet. Detta innebär att Fortifikationsverkets upphandling ska följa de lagar och förordningar som styr Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal.

 

Fortifikationsverket

Telefon: 010-44 44 000